G-HCRDFBP0G9
دانلود بروشور

مجمع ملّی دیپـلماسی برند

دومین کنگره سراسری برند ملّی، اقتدار ملّی

انعقاد قرارداد همکاری مجمع دیپلماسی برند با مرکز آموزش بازرگانی وزارت صمت

 

با هدف توانمندسازی تجاری و تسلط بنگاه های اقتصادی برگزیده مجمع ملی دیپلماسی برند بر شیوه های ورود به بازارهای جهانی دبیرخانه دائمی مجمع ملی دیپلماسی برند اقدام به انعقاد قرارداد با مرکز آموزش بازرگانی به عنوان مرجع آموزشی ذیل موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت نموده است.