G-HCRDFBP0G9
دانلود بروشور

مجمع ملّی دیپـلماسی برند

دومین کنگره سراسری برند ملّی، اقتدار ملّی

بیشتر بدانید

پویش ملّی توانمندسازی برندهای ایرانی برای حضور در زنجیـره های ارزش جهانی

همگرایی و هم افزایی اکوسیستم فعالان، متولیان، متخصصان و ذینفعان اقتـصاد و دیپـــلماسی کشور

با همکاری مرکز آموزش بازرگانی وزارت صمت تلاش خواهیم کرد سرمایه انسانی تجارت خارجی توانمند سازیم

مرکز آموزش بازرگانی

مرکز بین المللی تجارت

با همکاری سازمان  ITC  تلاش خواهیم کرد پتانسیل­های صادراتی کشور را شناسایی کنیم​​​​​​​

وزارت امور خارجه

با همکاری وزارت امور خارجه تلاش خواهیم کرد برگزاری نشست­های B2G هدفمند را عملیاتی نماییم​​​​​​​

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

با همکاری اتاق بازرگانی تهران تلاش خواهیم کرد برگزاری نشست­های B2B هدفمند را عملیاتی نماییم

سازمان جهانی GS1​​​​​​​

با همکاری سازمان  GS1 تلاش خواهیم کرد استانداردهای زنجیره تامین سازمان­ها را اصلاح نماییم​​​​​​​

با همکاری دفترفناوری و نوآوری وزارت صمت تلاش خواهیم کرد مسیری برای انتقال فناوری فراهم نماییم

​دفتر فناوری و نوآوری وزارت صمت

از سال 1397 دبیرخانه مجمع ملّی دیپلماسی برند در راستای رسالت خود مبنی بر توانمندسازی برندهای ملّی، تلاش داشته است شبکه­ ای گسترده از ارتباطات نهادی در سطوح ملی و بین­ المللی برقرار نماید؛ تا با ایجاد همگرایی میان  زیست ­بوم اقتصاد و دیپلماسی مسیر اقتدار ایران را با همکاری برندهای پویای ایرانی هموارتر نماید و پویشی باشد در توسعه ارتباطات جهانی فعالان اقتصاد مولد کشور.
مقرر است در تاریخ 23 مرداد ماه 1403 پویشی ملی را رسما آغاز نماییم که رسالتش اصلاح تصویر مخدوش اقتصاد ایران در مجامع جهانی است و در این راه تلاش خواهیم کرد از بضاعت فعالان این اکوسیستم کمک بگیریم تا در این تغییر پارادایم سهیم باشیم.

شبکه­ سازی؛ رسالت و راهبرد دبیرخانه مجمع ملّی دیپـلماسی بــــرنـد

شناسایی و معرفی سازمان های سرآمد و کلاس جهانی در مجمع ملّی دیپــــلماسی برنـد

سازمان­ ها در گذر از تغییرات انقلاب­ گونه از عصر صنعتی به عصر اطلاعات هستند. ورود به بازارهای جهانی یکی از مسائل مهم كشور است كه ذهن مدیران صنایع را به خود مشغول كرده است. جهانی شدن پدیده­ ای تک بعدی نیست و فرآیندی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی محسوب می­شود و هرچه جهان به سمت انسجام پیش میرود، اهمیت درک صحیح تفاوت ­های فرهنگی افزایش م­یابد. توجه به فرهنگ ­های مختلف و توصیه به شناخت نظام­ های فرهنگی و چارچوب­ های ادراكی مختلف در این فرهنگ ­ها فقط در پژوهش ­های دانشگاهی­ موردتوجه قرار نگرفته است؛ بلکه در كتب آسمانی، ازجمله قرآن كریم (سوره مائده: 44، حج: 14 و 76، روم: 22 و 12، حجرات: 31، زمر: 34) نیز به وجود نظام ­های اجتماعی و فرهنگی متفاوت در میان قبایل و ملل اشاره شده است. نظر به اهمیت مدیریت کلاس جهانی در قرن بیست­ ویکم و حضور در فضای تجارت جهانی تولید کلاس در کلاس جهانی ضرورت برنامه ­ریزی استراتژیک در کلاس جهانی را اجتناب ناپذیر میكند تا قابلیت عملکردی رقبا شناسایی شود؛ به طوریكه مبنایی برای ایجاد تغییرات دائمی باشد. هدف از این ارزیابی بررسی شاخص­ های كلیدی عملکرد به منظور ارزیابی توانمندی و ظرفیت حضور سازمان ­های ایرانی در زنجیره ­های ارزش جهانی است. ​​​​​​​

بیشتر بدانید

تصویرنگار مجامع برند و دیپلماسی اقتصادی

آنچه در این سال ها انجام داده ایم

86

برند برگزیده اقتصادی

48

همکار ملی و بین المللی

36

​دوره توانمندسازی منابع انسانی

31​​​​​​​

​نشست های تخصصی B2B

18

نشست های تخصصی B2G

همراهان و حامیان ادوار رویدادهای دیپلماسی و برند

همراهان ادوار

ساختن مدیران کلاس جهانی
(کنسرسیوم توسعه مهارت و دانش)

​مجمع ملّی دیپلماسی برند در نظر دارد با گرد هم آوردن اکوسیستمی از سازمان­ های علمی ملی و بین ­المللی و اندیشمندان علوم مدیریت و اقتصاد تلاشی مستمر را در توانمندسازی مدیران و سرمایه ­های انسانی سازمان­ های مولد و پیشرو اقتصاد کشور را در دستور کار قرار دهد و بر پویایی این زیست­ بوم اثرگذار باشد.

بیشتر بدانید

برخی برگزیدگان اولین کنگره برند ملّی، اقتدار ملّی